5 ứng dụng giúp smartphone an toàn hơn

Lượt xem: 139

Orbot là một proxy sử dụng Tor để mã hóa lưu lượng Internet, đây là cách tốt nhất để bảo mật thông tin khi lướt web trên các thiết bị Android. Ứng dụng hiện được cung cấp miễn phí trên Google Play, tương thích với các thiết bị Android 4.0 hoặc cao hơn, nếu muốn sử dụng những phiên bản cũ, bạn chỉ cần truy cập vào trang web của dự án tại địa Orbot là một proxy sử dụng Tor để mã hóa lưu lượng Internet, đây là cách tốt nhất để bảo mật thông tin khi lướt web trên các thiết bị Android. Ứng dụng hiện được cung cấp miễn phí trên Google Play, tương thích với các thiết bị Android 4.0 hoặc cao hơn, nếu muốn sử dụng những phiên bản cũ, bạn chỉ cần truy cập vào trang web của dự án tại địa Orbot là một proxy sử dụng Tor để mã hóa lưu lượng Internet, đây là cách tốt nhất để bảo mật thông tin khi lướt web trên các thiết bị Android. Ứng dụng hiện được cung cấp miễn phí trên Google Play, tương thích với các thiết bị Android 4.0 hoặc cao hơn, nếu muốn sử dụng những phiên bản cũ, bạn chỉ cần truy cập vào trang web của dự án tại địa Orbot là một proxy sử dụng Tor để mã hóa lưu lượng Internet, đây là cách tốt nhất để bảo mật thông tin khi lướt web trên các thiết bị Android. Ứng dụng hiện được cung cấp miễn phí trên Google Play, tương thích với các thiết bị Android 4.0 hoặc cao hơn, nếu muốn sử dụng những phiên bản cũ, bạn chỉ cần truy cập vào trang web của dự án tại địa 

Danh mục: Tin tức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *