VITV - TS. Lưu Hải Minh - Đối thoại: Tỷ lệ đóng bảo hiểm phù hợp với sức khỏe DN?

Ngày đăng:12/09/2017 / 260 người xem

https://www.youtube.com/watch?v=suK1qUpS5N4

VTV1 - 27/08/2017 - Chuyến xe khởi nghiệp - TS. Lưu Hải Minh - Hành trình khởi nghiệp công nghệ Nano

Ngày đăng:12/09/2017 / 321 người xem

https://www.youtube.com/watch?v=i1HQbSIo7oU

VTV6 25 - 8 - 2017: Chuyến xe khởi nghiệp: Hành trình khởi nghiệp Công nghệ Nano

Ngày đăng:26/08/2017 / 350 người xem

https://www.youtube.com/watch?v=mFOlS8V4wUo

VTV3 26 - 6 - 2017: Sáng tạo Việt: Quy trình điều chế hệ vi nhũ tương Nano Curcumin

Ngày đăng:31/07/2017 / 408 người xem

https://www.youtube.com/watch?v=0KB_tqlJbGU

VTC1 20 - 7 - 2017: Kết nối chuyển giao công nghệ

Ngày đăng:28/07/2017 / 278 người xem

https://youtu.be/5T2pUYRL7OI

Gửi câu hỏi