Ngày 18 - 09 - 2017: Bác Nguyễn Văn Chầm - Lê Đức Thọ, Hải Dương

Ngày đăng:28/09/2017 / 314 người xem

Thượng tá công an Nguyễn Văn Chầm ở Thành phố Hải Dương bị K thực quản từ đầu tháng 6, đã trải qua 25 lần xạ trị và 5 lần truyền hóa chất

Gửi câu hỏi