Hotline:1900 63 69 13
cskh@oic.com.vn

Chưa được phân loại

10/04/2017

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

Công ty Cổ phần Công nghệ mới Nhật Hải - Nhat Hai New Technology Joint Stock Company  OIC NEW Được thành lập ngày13/8/2009.
ĐỌC TIẾP